Fog Screen

 

با استفاده از تجهیزات مخصوص پرده ی مه، قطرات بخارآب در فضا به گونه ای پراکنده می شوند که دیواری از مه را بوجود می آورند.

 

این دیواره ی مه همچون یک پرده ی پروژکتور عمل کرده و می توان با تابانیدن نور پروژکتور لیزری برآن تصاویری را در فضا مشاهده کرد.تصاویری که معلق و یا در حال حرکت به نظر می رسند. بدین ترتیب می توانید در فضایی حرکت کنید که تصاویری نیز شما را در این فضا همراهی می کنند.

 

تصاویری که ممکن است لحظه ای ظاهر و یا محو شوند. بازدید کننده می تواند با لمس تصویر در فضای اطراف محتوای آن را تغییر داده و یا به محیطی دیگر وارد شود) بطور مثال در شهر بازی و یا موزه ها و حتی ورودی فروشگاه شما می توا.( 

امروزه از این فن آوری، در صنعت تبلیغات، بسیار استفاده می شود؛ بطوری که بیش از پانصد شرکت معروف دنیا در سالن انتظار ساختمان خود از آن استفاده کرده اند.علاوه بر آن به دلیل بی خطر بودن آن، برای جذب مشتری و سرگرم سازی کودکان در شهربازی ها،موزه ها و مکانهای آموزشی بسیار مناسب است.