Information Kiosk

 

بهینه سازی فرآیندهای اجرایی و چرخه ی فعالیت های سازمانی و همچنین ارتقای نحوه سرویس دهی و ارائه خدمات به مراجعین ومشتریان، مستلزم بکارگیری تجهیزاتی است که با برخورداری از فناوری های نوین قادر به تحقق ایده ها و طرح های جدید باشند.

 

استفاده از کیوسک های اطلاع رسانی مکانیزه و مانیتورهای تاچ اسکرین یا لمسی، از کارآمدترین و موثرترین راه حل ها برای مکانیزه کردن عملکردها و ارائه خدمات به صورت سیستمی و خودکار به شمار می روند.

 

راه کارها و سیستم های مبتنی بر کیوسک اطلاع رسانی و نمایشگرهای لمسی به لحاظ تاثیر قابل توجه در افزایش راندمان و ارائه خدمات برتر،به سرعت در حال رشد و گسترش است و مراکز بیشتری خود را به این ابزار ها مجهز می کنند.

در این قسمت باید متن قرار بگیرد.